6/12/08

Μαθησιακά περιβάλλοντα για νοητικά προικισμένα παιδιά και ενδεικτικά διδακτικά προγράμματα

Μαρκάκης Εμμανουήλ, Επίτιμος Πάρεδρος Ειδικής Αγωγής Π.Ι., Συντονιστής Α.Π. Ειδικής Αγωγής Π.Ι.

Νοητικά προικισμένα παιδιά σύμφωνα με τον αμερικάνικο σύνδεσμο Ν.Π.παιδιών (American National Association for Gifted Children) είναι όσα δείχνουν ή έχουν τη δυνατότητα να δείξουν υψηλό επίπεδο επίδοσης σε μια ή περισσότερες περιοχές έκφρασης. Σύμφωνα με τον τελευταίο αμερικάνικο νόμο ( No Child Left Behind Act of 2001) Ν.Π. είναι όσα επιδεικνύουν υψηλές ικανότητες επίδοσης και παρουσιάζουν ιδιαίτερες νοητικές, δημιουργικές, καλλιτεχνικές, ηγετικές, ή επιμέρους ακαδημαϊκές ικανότητες και χρειάζονται υπηρεσίες ή δραστηριότητες που δεν παρέχονται στα πλαίσια των συνηθισμένων αναλυτικών προγραμμάτων. Με το ν.3194/2003 του ΥΠΕΠΘ, εντάχθηκαν στις κατηγορίες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα Ν.Π. ως παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες, χωρίς όμως να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Η υπαγωγή όμως των παιδιών αυτών στο νόμο Ειδικής Αγωγής σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτή η διαφοροποίηση της εκπαίδευσής τους σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

Η εισήγηση είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf (48kb)εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: