6/12/08

Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες στο σχολικό εργαστήριο

Φύτρος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πληροφορικής

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να έχουν πρόσβαση από όλους τους μαθητές και ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μέρος A' "Κτιριακές Μετατροπές"

Δεν υπάρχουν σχόλια: