23/12/10

Μαθητές με τραυλισμό και η αντιμετώπισή τους

Ευδοξία Σακελλαροπούλου, Δασκάλα, Δρ. Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Kάθε διαταραχή του λόγου και της ομιλίας μπορείνα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εν γένει εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιούκαι, ειδικότερα, επηρεάζει δυσμενώς το μανθάνειν, τη σχολική του επίδοση και την κοινωνικήτου συμπεριφορά. Επιπλέον, καθώς οι περισσότερες διαταραχές του λόγου και της ομιλίας είναι καταστάσεις εμφανείς δηλαδή γίνονται εύκολα αντιληπτές από το ακροατήριο, συχνά προκαλούν ακατάλληλες αντιδράσεις από τον περίγυρο. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται στον μαθητή που εμφανίζει τη γλωσσική διαταραχή ιδιαίτερες καταστάσεις ψυχικής επιβάρυσης και τελικά να εκδηλώνει συμπεριφορές που διακρίνονται από ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf (200 Κb) εδώ.