10/7/18

Παιδαγωγικά παιχνίδιαΣυγγραφείς/Δημιουργοί: Καμπέρη Τζουριάδου, Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής - Σταυρούλα Πανταζή, Νηπιαγωγός
  • Τεύχος Α: Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας 
Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο τεύχος αυτό μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους με αστείους τρόπους μέσα σε μια χαλαρή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα. Καθώς γελούν και διασκεδάζουν ενισχύεται η προσωπική ανάπτυξη, αποκτούν σωματογνωσία και αυτοεκτίμηση. Ταυτόχρονα καλλιεργείται η γνωριμία του άλλου, η έκφραση και το μοίρασμα των συναισθημάτων, η αλτρουιστική συμπεριφορά, η συνεργασία. Παρότι κύριος στόχος είναι η αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που θα τους επιτρέπουν να αισθάνονται θετικά και να συνεργάζονται, μπορεί να χρησιμοποιούνται και σε σχέση με άλλους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, όπως: ανάπτυξη εννοιών χώρου, οπτικοκινητικής διάκρισης και συντονισμού, ανάπτυξης λεπτής και αδρής κινητικότητας, λόγου, κ.λ.π.

  •  Τεύχος Β: Παιχνίδια-δραστηριότητες συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων 
Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται: 1. εικαστικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση και 2. θεατρικές δραστηριότητες που συμβάλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων για δημιουργική επίλυση των συγκρούσεων. Μέσω της συλλογικής δουλειάς σε μια δημιουργική και φιλική ατμόσφαιρα, τέτοιες δραστηριότητες αποκτούν νόημα για τα παιδιά που εμπλέκονται αβίαστα και ευχάριστα ενώ ταυτόχρονα, προωθείται η ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

8/5/17

"Το Δελφίνι" - Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αυτισμό


Οι μαθητές με αυτισμό ή Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζουν ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά και δυσκολίες στον τομέα του λόγου και της επικοινωνίας. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο. Είναι πολύ δύσκολο να ενσωματώσουν στη γλώσσα το συναισθηματικό περιεχόμενο που κρύβεται μέσα στα νοήματα και να καταλάβουν τον κοινωνικό κόσμο και να κατανοήσουν ένα αφηγηματικό κείμενο. Με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών και την προσαρμογή της διδακτικής πράξης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΑΦ, υλοποιήθηκε το παρόν υλικό:
- Οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ.

6/5/17

Βιβλίο Αυτο-υποστήριξης Ενηλίκων στο Φάσμα του Αυτισμού


Tο ενημερωτικό φυλλάδιο αυτο-υποστήριξης δημιουργήθηκε από μία ομάδα ενηλίκων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Είναι το πρώτο από μια σειρά βιβλίων που μεταφράζονται και προσφέρονται ελεύθερα από την ομάδα του Autismhellas, με αποκλειστική άδεια της National Autistic Society (NAS), στα πλαίσια της συνεργασίας μας με διεθνείς φορείς της κοινότητας του Αυτισμού. Ο σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους εφήβους και ενήλικους με αυτισμό να εκφράσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους έτσι ώστε οι άλλοι άνθρωποι με τους οποίους συναντιόνται, να είναι ενήμεροι για τις επικοινωνιακές τους απαιτήσεις.

Παραγωγή για την ελληνική γλώσσα: Αυτισμός – Άσπεργκερ Ελλάς
Μετάφραση: Σοφία Σαγιά, Σωκράτης Μαγνήσαλης
Επιστημονική επιμέλεια ελληνικού κειμένου: Στέργιος Νότας
Τεχνική επιμέλεια / layout ελληνικού κειμένου: Δ. Κασβίκης
  •  Το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

29/3/17

Εγχειρίδιο για τη ΔΕΠΥ


Ελληνική Εταιρεία Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας

Συνοπτικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς με χρήσιμες οδηγίες για την αναγνώριση της διαταραχής και τη διαχείριση μαθητών με ΔΕΠΥ, διαθέσιμο εδώ.

4/12/16

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή


Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή - Εκπαιδευτική Έρευνα για τις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 


Συγγραφείς:  Ευστράτιος Παπάνης - Παναγιώτης Γιαβρίμης - Αγνή Βίκη 

Πολυεπιστημονική πραγμάτευση των δυσκολιών και της ψυχοσύνθεσης των ΑμεΑ, καθώς και της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και επανένταξής τους.
Απευθύνεται στους ειδικούς του χώρου,  αλλά και στον καθένα που, άμεσα ή έμμεσα, ασχολείται ή ενδιαφέρεται να μάθει για την ψυχολογία, την ψυχοπαθολογία, την αγωγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ΑμεΑ.

 Το  σύγγραμμα περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια και 
είναι διαθέσιμο εδώ:
  • Η συστημική - ολιστική προσέγγιση στον χώρο της ψυχικής υγειάς και της αναπηρίας  
  • Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
  • Έρευνες για τις στάσεις όσον αφορά στην αναπηρία Επαγγελματικός προσανατολισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες  
  • Ψυχικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές: μορφές, χαρακτηριστικά και μοντέλα παρέμβασης 
  • Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Εκδόσεις: Ι. Σιδέρης

11/9/16

Το παιδί με Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού ΣυντονισμούΒασιλική Τζίβα-Κωσταλά, M.Sc., Υποψήφιας Διδάκτορα ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Η Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού (Α.Δ.Σ.) είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες αναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η συχνότητα της Α.Δ.Σ. στα παιδιά είναι ιδιαίτερα υψηλή, ότι βελτιώνεται μέσω παρεμβατικών προγραμμάτων αλλά δεν θεραπεύεται, συνυπάρχει με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και ότι επιφέρει δευτερογενείς επιπτώσεις (ψυχοκοινωνικές-υγείας). Συμπερασματικά καταλήγουμε στην ανάγκη εισαγωγής της κινητικής αξιολόγησης στα Κ.Ε.Δ.Υ. έτσι ώστε να αξιολογούνται όλοι οι τομείς ανάπτυξης των παιδιών γνωστικοί και κινητικοί, όπως επίσης προτείνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης των Κ.Φ.Α. για τη αναγνώριση της Α.Δ.Σ. και για το σχεδιασμό παρεμβατικών προγραμμάτων. 
Τα τελευταία 100 χρόνια παιδιά τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στη κίνηση είναι γενικά αποδεκτό ότι παρουσιάζουν και προβλήματα ανάπτυξης (Coleman, Piek, Livesey, 2001). Το 1994 σε ένα διεθνές συνέδριο το οποίο αφορούσε παιδιά με αδεξιότητα καθιερώθηκε ο όρος Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού (Α.Δ.Σ.), για να περιγράψει παιδιά με φτωχό κινητικό συντονισμό. 
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού σε σχέση με: α) την ιστορική αναδρομή-ορισμό, β) τα χαρακτηριστικά, γ) τη συχνότητα, δ) την αιτιολογία, ε) την συνύπαρξη με άλλες διαταραχές, στ) την αξιολόγηση, ζ)την ικανότητα αναγνώρισης της διαταραχής από τους εκπαιδευτικούς) τις επιπτώσεις, θ) την αντιμετώπιση, ι) τα συμπεράσματα-προτάσεις. 

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

23/8/16

Ο Φοίβος κι εγώ


Στόχος της ιστορίας είναι η παρουσίαση με άμεσο τρόπο τηνςκαθημερινότητας ενός παιδιού με αυτισμό. Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, περιγράφεται μία ημέρα από τη ζωή του ήρωά μας, όπως βιώνεται από τον ίδιο, από την οικογένεια και το σχολικό του περιβάλλον. Τα γεγονότα παρουσιάζονται παράλληλα από διαφορετικές οπτικές, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εντοπίσει βασικά στοιχεία και διαφορές στη συμπεριφορά, αλλά και στον τρόπο που o καθένας μας αντιλαμβάνεται και, κατά συνέπεια, αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα. Τα παιδιά μαθαίνουν για τον αυτισμό και μέσα από περιγραφές κατανοούν τις δυσκολίες, αλλά και τις ιδιαιτερότητές του. Στο δεύτερο μέρος, δίνονται ορισμοί για τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον αυτισμό και μέσα από μια σειρά ασκήσεων και δραστηριοτήτων, επιχειρείται η καλύτερη κατανόηση του αυτισμού από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
  • Συγγραφείς: Μάρθα Αραβίδου, Φωτεινή-Χριστίνα Γεωργιοπούλου, Βικτώρια Γεωργοπούλου, Αντωνία Κυρίτση, Μαρία Χαραλαμπίδου 
  • Εκδόσεις: Σαΐτα 
Ελπίζουμε κι ευχόμαστε αυτό το μικρό βιβλίο να φανεί χρήσιμο σε όσους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές το χρησιμοποιήσουν και να τους βοηθήσει να ρίξουν μια ματιά στον ιδιαίτερα όμορφο και διαφορετικό κόσμο των ατόμων με αυτισμό. 

Κατεβάστε το βιβλίο στον υπολογιστή σας, διαβάστε το σε μορφή εικονικού βιβλίου ή απλώς ακούστε το παραμύθι σε μορφή audio book!

3/7/16

Ψυχοτεχνικά μέσα διάγνωσης της νοητικής υστέρησης


Νεφέλη Σωτηρακοπούλου, Ψυχολόγος

Στο δοκίμιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αναφοράς των βασικών ψυχοτεχνικών μέσων μέτρησης της νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από κλινικούς και σχολικούς ψυχολόγους σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο πως ο ψυχολόγος συλλέγει τις πληροφορίες που χρειάζεται από το άτομο και την οικογένεια για να αποκτήσει μια συνολική εικόνα του προβλήματος που θα τον οδηγήσει στην σωστή διάγνωση και στην επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης – θεραπείας.

Το δοκίμιο είναι διαθέσιμο εδώ.

22/6/16

Η υποστήριξη των παιδιών με δυσκολίες ακοής στην κανονική τάξηΒαρβάρα Νίκα, εκπαιδευτικός

Ο βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης του παιδιού με δυσκολίες ακοής -σοβαρές, μέτριες ή ελαφρές- είναι να βοηθηθεί να αποκτήσει γλωσσική ενημερότητα (γνώση για τη χρήση και τη δομή της γλώσσας) τέτοια ώστε να του επιφέρει μία αποτελεσματική επικοινωνιακή ισοτιμία με το περιβάλλον γύρω του. Να μπορεί δηλαδή να συμμετέχει επικοινωνιακά στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει σαν ενεργό και ισότιμο μέλος. Η ερώτηση που τίθεται να απαντηθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι σε ποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί αυτός ο σκοπός να υλοποιηθεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για το ίδιο το παιδί, στο Ειδικό σχολείο, στην Ειδική τάξη ή στην «Κανονική τάξη».
Για να εξασφαλισθεί όμως μία επιτυχημένη σχολική ένταξη υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία του σχολείου σαν μονάδα με τους παράγοντές του (προσωπικό, υποστηρικτικό υλικό και παροχές, κλίμα αποδοχής ή προκατάληψης, διδακτικές μέθοδοι, συμβουλευτική παιδιών και γονέων, συνεργασία με τους γονείς και φορείς κ.τ.λ.) όσο και στα χαρακτηριστικά του ίδιου του μαθητή ή των ίδιων των μαθητών με δυσκολία ακοής που φοιτούν ή
πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτό.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

8/6/16

Μαθησιακές δυσκολίες - διδακτικές παρεμβάσειςΣυγγραφέας: Τσιβινίκου Σωτηρία
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το βιβλίο πραγματεύεται τα ζητήματα που σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), υιοθετώντας εκ προοιμίου τη θέση ότι οι μαθητές με ΜΔ έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν ακαδημαϊκά και κοινωνικά, με τις κατάλληλες, έγκαιρες και αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις.
Τα επτά κεφάλαια του βιβλίου πραγματεύονται:
Τις βασικές έννοιες, τους ορισμούς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τις ΜΔ. Την πολυεπίπεδη διδασκαλία, τους τρόπους υποστήριξης των μαθητών με ΜΔ στη γενική τάξη , τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης για τα βασικά ακαδημαϊκά αντικείμενα, ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης και της σχολικής επιτυχίας.

Στο βιβλίο επίσης περιλαμβάνεται χρηστικό υλικό τόσο για τους ειδικούς παιδαγωγούς των τμημάτων ένταξης, των ΚΕΔΔΥ και των ΕΔΕΑΥ, όσο και των εκπαιδευτικών των τυπικών τάξεων, όπως διαγνωστικά εργαλεία, και σχέδια διδασκαλιών και παρεμβάσεων 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο εδώ.