22/4/09

Πρόγραμμα Εκμάθησης Τυφλού Συστήματος (Gr)

Ram Type v5.0 - Πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας για το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης.


Η εφαρμογή Ramtype θα σας βοηθήσει να μάθετε το τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης, προσφέροντάς σας μια σειρά από ασκήσεις εκμάθησης. Θα βρείτε ασκήσεις και για το αριθμητικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται στο δεξί μέρος του πληκτρολογίου. Η καλύτερη εξάσκηση γίνεται ακολουθώντας τις ασκήσεις, την μία μετά την άλλη και στη συνέχεια πηγαίνοντας σε επόμενο κεφάλαιο, μέχρι να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα. Αν χρειαστεί μπορείτε να επαναλάβετε εκείνες τις ασκήσεις που σας δυσκόλεψαν. Τέλος, εκτός από τις ασκήσεις, υπάρχει και μια λειτουργία εξάσκησης για να δείτε πόσο καλά μάθατε το τυφλό σύστημα. Η εκμάθηση χρησιμοποιεί λέξεις από αυτές που υπάρχουν στα κεφάλαια των ασκήσεων και σας χρονομετρά, κρατώντας ένα σκορ.


DownLoad

6/4/09

Η γνωστική λειτουργία παιδιών με διαταραχές της ψυχονοητικής ανάπτυξης μέσα από τις θεωρίες του Piaget και του Vygotsky.

Ε. Μπόντη, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο "Γ. Παπαγεωργίου", Θεσ/νίκη

Πηγή: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2006, 23(1)

Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα που σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του λόγου, το μαθηματικό συλλογισμό, την κοινωννική συμπεριφορά και το παιχνίδι, καθώς αυτοί είναι οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης, τους οποίους κυρίως διαπραγματεύονται ο Piaget, ο Vygotsky και οι συνεχιστές των θεωριών τους.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [pdf (260kb)]