6/4/09

Η γνωστική λειτουργία παιδιών με διαταραχές της ψυχονοητικής ανάπτυξης μέσα από τις θεωρίες του Piaget και του Vygotsky.

Ε. Μπόντη, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο "Γ. Παπαγεωργίου", Θεσ/νίκη

Πηγή: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2006, 23(1)

Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα που σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη του λόγου, το μαθηματικό συλλογισμό, την κοινωννική συμπεριφορά και το παιχνίδι, καθώς αυτοί είναι οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης, τους οποίους κυρίως διαπραγματεύονται ο Piaget, ο Vygotsky και οι συνεχιστές των θεωριών τους.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [pdf (260kb)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: