23/12/10

Μαθητές με τραυλισμό και η αντιμετώπισή τους

Ευδοξία Σακελλαροπούλου, Δασκάλα, Δρ. Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Kάθε διαταραχή του λόγου και της ομιλίας μπορείνα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εν γένει εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιούκαι, ειδικότερα, επηρεάζει δυσμενώς το μανθάνειν, τη σχολική του επίδοση και την κοινωνικήτου συμπεριφορά. Επιπλέον, καθώς οι περισσότερες διαταραχές του λόγου και της ομιλίας είναι καταστάσεις εμφανείς δηλαδή γίνονται εύκολα αντιληπτές από το ακροατήριο, συχνά προκαλούν ακατάλληλες αντιδράσεις από τον περίγυρο. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται στον μαθητή που εμφανίζει τη γλωσσική διαταραχή ιδιαίτερες καταστάσεις ψυχικής επιβάρυσης και τελικά να εκδηλώνει συμπεριφορές που διακρίνονται από ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf (200 Κb) εδώ.

23/10/10

ΓΕΝΕΤΙΚΗ - Τα γονίδια της δυσλεξίας

Ν. Αλαχιώτης, καθηγητής Γενετικής

Έχει ονομαστεί και νόσος των χαρισματικών παιδιών, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία συχνά εμφανίζουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα και ευρηματικότητα από τα υπόλοιπα. Ποια είναι όμως η - δυσδιάκριτη - γενετική βάση αυτής της τόσο διαδεδομένης μαθησιακής δυσκολίας;

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή doc (40 Κb) εδώ.

18/6/10

Σχέσεις σχολείου και οικογένειας, ο δάσκαλος σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ιδιαιτερότητες

Κωνσταντίνος Δαραής, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε Πιερίας

Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν το είδος και το περιεχόμενο της σχέσης σχολείου-οικογένειας τόσο για τη συνολική πρόοδο του παιδιού - μαθητή (γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική) όσο και για τους δασκάλους και γονείς. Η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη και σύνθετη, όταν ο δάσκαλος καλείται να συνεργαστεί με γονείς παιδιών με ιδιαιτερότητες (νοητικές, αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες). Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται το ζήτημα των σχέσεων σχολείου και γονέων και το ρόλο του δασκάλου ως συμβούλου αυτών των γονέων με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (90 Κb) εδώ.

17/6/10

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - Οδηγός Γονέα

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο καθιέρωσης του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου, προχώρησε στην έκδοση ορισμένων χρήσιμων εγχειριδίων, τα οποία απευθύνονται:
1. στις νηπιαγωγούς,
2. παιδιά,
3. γονείς
Παραθέτω το εγχειρίδιο που απευθύνεται στους γονείς (τα υπόλοιπα εγχειρίδια αποτελούν εργαλείο πρακτικής εφαρμογής του νέου αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία και έχουν εφαρμογή κυρίως στην τάξη από τις νηπιαγωγούς).
Θα σας βοηθήσει να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου, να αντιμετωπίσετε όποια ζητήματα προκύψουν και σας απασχολήσουν στο χώρο του νηπιαγωγείου, σας δίνει πρακτικές συμβουλές για τη πορεία του παιδιού, για τη συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, για τη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, καθώς και άλλα πολλά θέματα.
Εύχομαι να το μελετήσετε και να σας βοηθήσει στο δύσκολο ρόλο σας ως γονείς.

7/6/10

Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες: προς μια κατεύθυνση συνεργασίας και αμοιβαιότητας

Λαδοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναπτύσσεται μια σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς είτε μέσα από τακτικές οργανωμένες συγκεντρώσεις είτε μέσα από την καθημερινή άτυπη συναλλαγή τους. Η ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με ειδικές ανάγκες θέτει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς σε νέα πλαίσια. Οι νέες απαιτήσεις που προβάλλονται σχετίζονται με: α) την ιδιαίτερη και πολύπλοκη δυναμική που αναπτύσσει η οικογένεια, β) την ανάγκη του εκπαιδευτικού για στήριξη και καθοδήγηση και γ) την ανάγκη για σύνδεση και συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (90 Κb) εδώ.

30/5/10

Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολική Αποτυχία

Γρηγόρης Αμπατζόγλου: Επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής- Παιδοψυχιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος Υπηρεσίας Παιδιού και Εφήβου, Γ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Ως σχολική αποτυχία μπορούμε να ορίσουμε κάθε κατάσταση αδυναμίας του παιδιού να ανταποκριθεί στοιχειωδώς ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του σχολείου, είτε αυτή εκφράζεται με πολύ χαμηλή απόδοση στα μαθήματα είτε με προβλήματα συμπεριφοράς που το αποκλείουν από τη φοίτηση είτε με συνδυασμό των παραπάνω. Συνήθως οι δυσκολίες του παιδιού λειτουργούν αθροιστικά με την πάροδο του χρόνου και καταλήγουν τελικά στην εγκατάλειψη του σχολικού συστήματος...

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (380kb) εδώ.

3/5/10

Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηµατικά σε παιδιά Δηµοτικού Σχολείου µε κανονική νοηµοσύνη - Δυσαριθµησία (Διάγνωση - Αντιµετώπιση)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΑΚΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επόπτης: Καθηγητής Γεώργιος Τρούλης

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [pdf (1,90 Mb)]

10/4/10

Tα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση

Η Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και στην Εργασία - Έκθεση Παρακολούθησης

Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση βιώνουν το στίγμα και την προκατάληψη και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για να συνειδητοποιήσουν τα κυρίαρχα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η προκατάληψη και οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι βαθειά ριζωμένες και εξαπλωμένες, με αποτέλεσμα να αποτελούν εμπόδιο για οποιαδήποτε θετική αλλαγή. Η παροχή πραγματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία για τα άτομα με νοητική καθυστέρηση είναι πρωταρχικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά μπορούν να ζουν και να εργάζονται μέσα στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμοι πολίτες.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ [pdf (850Kb)]