7/6/10

Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες: προς μια κατεύθυνση συνεργασίας και αμοιβαιότητας

Λαδοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναπτύσσεται μια σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς είτε μέσα από τακτικές οργανωμένες συγκεντρώσεις είτε μέσα από την καθημερινή άτυπη συναλλαγή τους. Η ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με ειδικές ανάγκες θέτει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς σε νέα πλαίσια. Οι νέες απαιτήσεις που προβάλλονται σχετίζονται με: α) την ιδιαίτερη και πολύπλοκη δυναμική που αναπτύσσει η οικογένεια, β) την ανάγκη του εκπαιδευτικού για στήριξη και καθοδήγηση και γ) την ανάγκη για σύνδεση και συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (90 Κb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: