18/6/10

Σχέσεις σχολείου και οικογένειας, ο δάσκαλος σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ιδιαιτερότητες

Κωνσταντίνος Δαραής, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε Πιερίας

Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν το είδος και το περιεχόμενο της σχέσης σχολείου-οικογένειας τόσο για τη συνολική πρόοδο του παιδιού - μαθητή (γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική) όσο και για τους δασκάλους και γονείς. Η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη και σύνθετη, όταν ο δάσκαλος καλείται να συνεργαστεί με γονείς παιδιών με ιδιαιτερότητες (νοητικές, αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες). Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται το ζήτημα των σχέσεων σχολείου και γονέων και το ρόλο του δασκάλου ως συμβούλου αυτών των γονέων με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (90 Κb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: