17/6/10

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - Οδηγός Γονέα

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο καθιέρωσης του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου, προχώρησε στην έκδοση ορισμένων χρήσιμων εγχειριδίων, τα οποία απευθύνονται:
1. στις νηπιαγωγούς,
2. παιδιά,
3. γονείς
Παραθέτω το εγχειρίδιο που απευθύνεται στους γονείς (τα υπόλοιπα εγχειρίδια αποτελούν εργαλείο πρακτικής εφαρμογής του νέου αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία και έχουν εφαρμογή κυρίως στην τάξη από τις νηπιαγωγούς).
Θα σας βοηθήσει να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου, να αντιμετωπίσετε όποια ζητήματα προκύψουν και σας απασχολήσουν στο χώρο του νηπιαγωγείου, σας δίνει πρακτικές συμβουλές για τη πορεία του παιδιού, για τη συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, για τη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, καθώς και άλλα πολλά θέματα.
Εύχομαι να το μελετήσετε και να σας βοηθήσει στο δύσκολο ρόλο σας ως γονείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: