4/12/16

Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή


Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή - Εκπαιδευτική Έρευνα για τις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 


Συγγραφείς:  Ευστράτιος Παπάνης - Παναγιώτης Γιαβρίμης - Αγνή Βίκη 

Πολυεπιστημονική πραγμάτευση των δυσκολιών και της ψυχοσύνθεσης των ΑμεΑ, καθώς και της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και επανένταξής τους.
Απευθύνεται στους ειδικούς του χώρου,  αλλά και στον καθένα που, άμεσα ή έμμεσα, ασχολείται ή ενδιαφέρεται να μάθει για την ψυχολογία, την ψυχοπαθολογία, την αγωγή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ΑμεΑ.

 Το  σύγγραμμα περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια και 
είναι διαθέσιμο εδώ:
  • Η συστημική - ολιστική προσέγγιση στον χώρο της ψυχικής υγειάς και της αναπηρίας  
  • Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
  • Έρευνες για τις στάσεις όσον αφορά στην αναπηρία Επαγγελματικός προσανατολισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες  
  • Ψυχικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές: μορφές, χαρακτηριστικά και μοντέλα παρέμβασης 
  • Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Εκδόσεις: Ι. Σιδέρης