18/6/10

Σχέσεις σχολείου και οικογένειας, ο δάσκαλος σε ρόλο συμβούλου γονέων παιδιών με ιδιαιτερότητες

Κωνσταντίνος Δαραής, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε Πιερίας

Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν το είδος και το περιεχόμενο της σχέσης σχολείου-οικογένειας τόσο για τη συνολική πρόοδο του παιδιού - μαθητή (γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική) όσο και για τους δασκάλους και γονείς. Η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη και σύνθετη, όταν ο δάσκαλος καλείται να συνεργαστεί με γονείς παιδιών με ιδιαιτερότητες (νοητικές, αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες). Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται το ζήτημα των σχέσεων σχολείου και γονέων και το ρόλο του δασκάλου ως συμβούλου αυτών των γονέων με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (90 Κb) εδώ.

17/6/10

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο - Οδηγός Γονέα

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο καθιέρωσης του θεσμού του ολοήμερου νηπιαγωγείου, προχώρησε στην έκδοση ορισμένων χρήσιμων εγχειριδίων, τα οποία απευθύνονται:
1. στις νηπιαγωγούς,
2. παιδιά,
3. γονείς
Παραθέτω το εγχειρίδιο που απευθύνεται στους γονείς (τα υπόλοιπα εγχειρίδια αποτελούν εργαλείο πρακτικής εφαρμογής του νέου αναλυτικού προγράμματος που εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία και έχουν εφαρμογή κυρίως στην τάξη από τις νηπιαγωγούς).
Θα σας βοηθήσει να πληροφορηθείτε για τη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου, να αντιμετωπίσετε όποια ζητήματα προκύψουν και σας απασχολήσουν στο χώρο του νηπιαγωγείου, σας δίνει πρακτικές συμβουλές για τη πορεία του παιδιού, για τη συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, για τη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, καθώς και άλλα πολλά θέματα.
Εύχομαι να το μελετήσετε και να σας βοηθήσει στο δύσκολο ρόλο σας ως γονείς.

7/6/10

Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες: προς μια κατεύθυνση συνεργασίας και αμοιβαιότητας

Λαδοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναπτύσσεται μια σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους γονείς είτε μέσα από τακτικές οργανωμένες συγκεντρώσεις είτε μέσα από την καθημερινή άτυπη συναλλαγή τους. Η ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με ειδικές ανάγκες θέτει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς σε νέα πλαίσια. Οι νέες απαιτήσεις που προβάλλονται σχετίζονται με: α) την ιδιαίτερη και πολύπλοκη δυναμική που αναπτύσσει η οικογένεια, β) την ανάγκη του εκπαιδευτικού για στήριξη και καθοδήγηση και γ) την ανάγκη για σύνδεση και συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf (90 Κb) εδώ.