6/12/08

Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναλυτικά προγράμματα

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

"Η ένταξη θεσμοθετήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υποθάλπει σίγουρο σχολικό αποκλεισμό όχι μόνο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά και για τα παιδιά που αποκλίνουν έστω κι ελαχίστως από τους κανόνες που αυτό ορίζει..."
Τα αναλυτικά προγράμματα καθορίζουν σε αποφασιστικό βαθμό τη σχολική επιτυχία και αποτυχία, την ένταξη και τον αποκλεισμό. Η αναποτελεσματικότητα της ένταξης των παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες, πρέπει να ιδωθεί ως αποτυχία του σχολείου.

Το κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή doc (41kb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: