10/12/08

Διπλωματική Εργασία "Δυσλεξία και Μαθηματικά"

Κοσυφόγλου Αικατερίνη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, Σχολή Θετικών επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Φαρμάκη Βασιλική

Σε αυτήν την εργασία περιγράφεται σφαιρικά το φαινόμενο της δυσλεξίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης, διαμέσου της επισκόπησης της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια ανάλυσης της συμπεριφοράς ενός δυσλεξικού ατόμου απέναντι στα μαθηματικά. Τέλος, παρατίθενται ορισμένες τεχνικές και στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών με δυσλεξία στα μαθηματικά.

Η εργασία είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf (670kb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: