18/11/08

Σεξουαλικότητα και αναπηρία

Linda R.Mona, M.A.
Μετάφραση: Άννα Μανουδάκη
Διόρθωση: Μαίρη Ζέη

Ένας άνθρωπος με αναπηρία που έχει σεξουαλική δραστηριότητα αποτελεί μια εικόνα όχι και τόσο αποδεκτή από την επικρατούσα τάση της κοινωνίας. Κι όμως, αν κάποιος γεννηθεί με σωματική αναπηρία ή την αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του/της, η σεξουαλικότητα είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που τον/την απασχολούν για την ύπαρξή του.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ, [doc (70Kb)]

7/11/08

Η Συννοσηρότητα των Μαθησιακών διαταραχών

Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2001, http://www.mednet.gr/archives/index.html

Η μελέτη παρατίθεται σε μορφή pdf (150 Kb) εδώ .

Κριτήρια αξιολόγησης των προβλημάτων μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο

Γιώργος Μπάρμπας, Λέκτορας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
Ελευθερία Τουτουντζή, Nηπιαγωγός - Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
Μαρία Παππά, Γραμματεία Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι σχολικές δυσκολίες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα προβλημάτων πολυκαθοριζόμενη αιτιολογικά. Για να διαπιστωθεί το είδος και η σοβαρότητα των δυσκολιών αυτών απαιτείται σφαιρική εκτίμηση και διαφορική διάγνωση, η οποία πρέπει να βασίζεται στη διεπιστημονικότητα. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η ανίχνευση των προβλημάτων.Ένα ανιχνευτικό κριτήριο που βοηθά τον εκπαιδευτικό στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και στη διαφοροποίηση από άλλες μορφές σχολικών δυσκολιών είναι το Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI). Παράλληλα απαιτείται η διερεύνηση της μαθησιακής-γνωστικής λειτουργίας του ίδιου του παιδιού με κατάλληλα κριτήρια που αξιολογούν τις ικανότητές του στους διάφορους τομείς της ανάπτυξης. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η 4η αναθεώρηση του Detroit test of Learning Aptitude (DTLA-4). Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού σύγκλισης των δύο κριτηρίων.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 79 μαθητών με σχολική υποεπίδοση, τρίτης και πέμπτης δημοτικού. Τα δεδομένα της αξιολόγησης έγιναν αντικείμενο ποιοτικής επεξεργασίας για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι τα δύο κριτήρια συγκλίνουν και κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά στην αξιολόγηση των προβλημάτων μάθησης.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ . [pdf (85 Kb)]

6/11/08

Εισηγήσεις από το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας"

Ιωάννινα, 12-14 Μαΐου 2006. Περιφερειακής Διεύθυνση Α΄/βαθμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

1. Η ένταξη των παιδιών με κινητικές αναπηρίες στην σχολική διαδικασία. Βάσιος Σπυρίδων, Στεργιούλης Ιωάννης, Σαρρής Δημήτριος.
2. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) στην Ελλάδα.Καρούντζου Γεωργία, Τσίμπος Χρήστος, Παγούνη Βασιλική.
3. Οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κουσουρέτα Νίκη, Καπέτης Δημήτριος, Μπαζούκης Αθανάσιος.
4. Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες: προς μια νέα κατεύθυνση συνεργασίας και αμοιβαιότητας - Λαδοπούλου Ελένη.
5. Το σχολείο και τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες με φόντο την κοινωνική σύγχυση - Μερκούρης Αναστάσιος.
6. Νέες τάσεις πρόσβασης των μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην εκπαίδευση μέσα από ομάδα υποστήριξης - Μποβολή Άννα, Ζιούδρου Ευανθία.
7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες - Παλαιοθόδωρου Αργυρώ.
8. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της ετερότητας και πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού στο σύγχρονο σχολείο - Παπαχρήστου Πολυξένη.
9. Διδακτική παρέμβαση στην παραγωγή γραπτού λόγου σε τμήμα ένταξης Β/θμιας Εκπ/σης - Σιομπότη Μαρία.
10. Ο ρόλος του ΚΔΑΥ στο σύγχρονο σχολείο - Στεργιούλης Ιωάννης, Βάσιος Σπυρίδων, Αγαπητού Ελένη, Σαρρής Δημήτριος.
11. Προβλήματα και ανησυχίες των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών και των γονέων τους - Στρατούλιας Ιωάννης.
12. Σχολική Αποτυχία: μαθησιακές δυσκολίες ή σχολικές δυσκολίες; ή αποτυχία του σχολείου -Τσιαντής Κωνσταντίνος.

Πρακτικά Συνεδρίου για τις μαθησιακές δυσκολίες : "Δικαίωμα στη ζωή - δικαίωμα στη γνώση"

Διοργάνωση: Σύλλογος γονέων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακά προβλήματα Θεσσαλονίκης - Βορείου Ελλάδας

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε: 11-12/11/2006
Περιεχόμενα πρακτικών Συνεδρίου. doc (381 kb)
Πρακτικά Συνεδρίου 11.11.2006. doc (1.2 Μb)
Πρακτικά Συνεδρίου 12.11.2006. doc (1.1 Μb)

Ο νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή "Ν. 3699/2008"

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νέος νόμος 3699/2008, Αρ. Φύλλου 199, 02.10.2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Ν 2817/2000

Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις Ν 3194/2003

Άρθρο 2 Θέματα ειδικής αγωγής.
Άρθρο 3 Ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α. στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

N3194-2003

Κωμικό:Θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνα σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Λιούλιος Θεόδωρος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, M.Ed., ψυχολόγος

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται συνοπτικά τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και τα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στην ανάπτυξη του κωμικού στο παιδί. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων και επιχειρείται η προσέγγιση του όρου. Κοινός τόπος όλων των προσεγγίσεων είναι ότι η ανάπτυξη του κωμικού, που ξεκινά κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας και συνεχίζεται μέσω εξελικτικών σταδίων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ευρήματα των μελετών στις οποίες αναζητείται η έναρξη της κωμικής συμπεριφοράς και η κατανόησή της σε όλο και μικρότερες ηλικίες ακόμα και στη βρεφική. Μέρος του άρθρου καλύπτουν επίσης τα αποτελέσματα ερευνών τα οποία δείχνουν ότι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ικανά να αντιληφθούν, να κατανοήσουν, να εκδηλώσουν και να παράγουν το κωμικό.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. [doc (190 kb)]

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες

Μεταπτυχιακή εργασία της κας Άννας Κουλικούρδη

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας - "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας"
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Τοράκη Κατερίνα

Το 11% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τα οποία διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από τις νέες υπηρεσίες και τα συστήματα των τηλεπικοινωνιών, του Διαδικτύου, της πληροφορικής και των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Προβλέπεται μάλιστα πως το ποσοστό αυτό των ανάπηρων ατόμων μαζί με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξηθεί σε 17% έως το 2030, ένα ποσοστό δηλαδή που παρόλη την πρόοδο που συντελείται σε όλα τα επίπεδα των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής. Προκύπτει λοιπόν ανάγκη έρευνας για το πώς οι υπηρεσίες πληροφόρησης και συγκεκριμένα οι βιβλιοθήκες, οι οποίες αγκαλιάζουν τη ψηφιακή εποχή, μπορούν και πρέπει να ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους τα προαναφερθέντα αποκλίνοντα και μειονεκτούντα άτομα.

Η μεταπτυχιακή εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [doc (6,3 MB)]

5/11/08

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Βιβλιοθήκες

Πτυχιακή Εργασία της κ. Πολίτη Πανώριας, Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. (ΑΜ:98/013)

"Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης - αυτό το δικαίωμα περικλείει τόσο την ελευθερία της διατήρησης των απόψεων απερίσπαστα όσο και την αναζήτηση, τη λήψη και τη μετάδοση πληροφοριών και ιδεών με οποιοδήποτε μέσο και ανεξάρτητα από σύνορα". Άρθρο 19 της παγκόσμιας Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Ηνωμένα Έθνη

Η Πτυχιακή Εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [pdf (390 kb)]

3/11/08

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους

3 - 6 Απριλίου 2009, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το μήνυμα – πρόσκληση από την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το συνέδριο βρίσκονται στην Ιστοσελίδα : http://www.childcbtconf2009.gr/

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Υπεύθυνη Έργου: Καθηγήτρια Σουζάνα Παντελιάδου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, spadel@uth.gr

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τρία τεύχη.

Το τεύχος Α αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες που συνδέονται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και δίνει στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής τάξης, να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες και να αναγνωρίσουν τις δικές τους υποχρεώσεις και δυνατότητες στο πλαίσιο της σημερινής θεσμικής λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το Α Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (1,32 Mb)]

Το τεύχος Β περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.

Το Β Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (1,47 Mb)]

Στο τεύχος Γ παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών από τις διαφορετικές ειδικότητες που θα συμμετέχουν.

Το Γ Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (1,35 Mb)]

Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Στήριξης Γονέων με Αυτιστικά Παιδιά

Ζώης Σ. Γεώργιος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
Δημητρακόπουλος Κ. Σπυρίδων, Ιατρός

Με την εργασία μας αυτή προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των αυτιστικών παιδιών καθώς για τους γονείς τους, αλλά και όσους ζουν με αυτά. Επίσης προσπαθήσαμε να καταδείξουμε σε όλους την αναγκαιότητα για Συμβουλευτική υποστήριξη των γονιών με αυτιστικά παιδιά.
Όσοι εργάζονται ή συμβιώνουν με αυτιστικά άτομα επιτελούν ένα δύσκολο έργο αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι: - Ο άνθρωπος με τη δύναμη της θέλησης αλλάζει τον εαυτό του. - Με τη δύναμη της αγάπης, αλλάζει τους άλλους. - Και με τη δύναμη της σκέψης αλλάζει τον κόσμο.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ. [doc (890kb)]

Διάγνωση του αυτισμού σε παιδιά με σύνδρομο Down

Glenn Vatter, 3124 Henneberry Road Jamesville, NY 13078-9640, (315) 677-3844

Μετάφραση: Λιούλιος Θεόδωρος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, M.Ed., ψυχολόγος

Τουλάχιστον 10% των ατόμων με σύνδρομο Down πάσχουν από αυτισμό. Ακριβή δεδομένα είναι δύσκολο να ληφθούν. Πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολλοί ειδικοί στις διαγνώσεις είναι ενήμεροι ότι τα δυο σύνδρομα μπορούν να υπάρξουν ή είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν τη δεύτερη διάγνωση. Η διάγνωση αυτισμού είναι πιο περίπλοκη από το σύνδρομο Down, επειδή δεν υπάρχει καμία εξέταση αίματος, γενετικός δείκτης, χαρακτηριστικά προσώπου ή άλλα χαρακτηριστικά που ισχύουν για τους αυτιστικούς. Η διάγνωση είναι υποκειμενική, ανάλογα με τις παρατηρήσεις ορισμένων συμπεριφορών. Η διάγνωση και η θεραπεία του αυτισμού είναι κρισιμότερη από το σύνδρομο Down. Χωρίς την έγκαιρη/πρώιμη ανίχνευση και επέμβαση η ζωή ενός αυτιστικού μπορεί να είναι πιο περιορισμένη από αυτή ενός ατόμου με σύνδρομο Down και οδηγεί συχνά τα αυτιστικά παιδιά να ζουν σε ένα τοπικό σχολείο (residential school) παρά στο σπίτι τους λόγω της ανικανότητας των γονέων και του σχολικού συστήματος να αντιμετωπίσει τις συμπεριφορές του παιδιού.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Special Needs Education Thematic Key Words

Glossary of Terms in 14 European Languages

Publication supported by DG Information Society Technologies

Editor: Amanda Watkins

This report has been prepared by the European Agency with the contribution of the Agency Working Partners and the country Documentalists working within the SEN-IST-NET project. It has been published with the support of the European Commission, DG Information Society Technologies.

Extracts from the document are permitted provided that a clear reference of the source is given. An electronic version of this report is available on the European Agency’s website: www.european-agency.org

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο εδώ. [doc (1,14Mb)]

Κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της έδρας της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προχώρησε στην έκδοση αυτού του σύντομου οδηγού στην ελληνική γλώσσα.
Περιέχει δεκαοκτώ κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Το κείμενο αποτελεί μετάφραση από τα αγγλικά της αντίστοιχης έκδοσης της Κροατικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Η ορθότητα των όρων που χρησιμοποιούνται έχει ελεγχθεί από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο εδώ [pdf(2 Μb)]

Δημοσιογραφικός Οδηγός: Θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ

Ο Δημοσιογραφικός Οδηγός είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 με την πρωτοβουλία διοργάνωσης της "Διεθνούς Διημερίδας για τα Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ". Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο χρήσιμο για κάθε δημοσιογράφο αλλά και για κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη.

Δημοσιογραφικός Οδηγός, [pdf (382 Kb)].

Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

- Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης
- Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης
- Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki, Greece

H σύγχρονη τάση που επικρατεί διεθνώς, ως προς την εκπαιδευτική αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι η ανάπτυξη της πολιτικής της συνεκπαίδευσής τους (inclusion) στα γενικά σχολεία. Η «συνεκπαίδευση» αφορά την προσπάθεια που καταβάλλεται για την συνύπαρξη και συνδιδασκαλία των περισσότερων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κοινά σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, και στις συνηθισμένες σχολικές τάξεις. Αυτό διασφαλίζεται με την παροχή της αναγκαίας ειδικής παιδαγωγικής βοήθειας και υποστήριξης από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς ή από μία διεπιστημονική ομάδα. Η «συνεκπαίδευση» αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [doc (150 kb)]

Η συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση και συνεκπαίδευση ΑμΕΑ

Καρτασίδου Λευκοθέα., Λέκτορας Ειδ. Αγωγής

Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη δυνατότητα που δίνεται στα άτομα αυτά να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους αλλά και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη. Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι μια προβληματική που απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολλούς ερευνητές τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο συνεκπαίδευσης. Σ’ αυτή την εργασία γίνεται παρουσίαση της έννοιας και της συμβολής του αυτοπροσδιορισμού στην ειδική παιδαγωγική. Πρόκειται για μια θεματική που στη διεθνή βιβλιογραφία έχει μελετηθεί και διερευνηθεί τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης. Στον ελληνικό χώρο όμως δεν έχει γίνει ακόμα συστηματική μελέτη και έρευνα.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [pdf (375Kb)]

Η λειτουργικότητα της ελληνικής οικογένειας παιδιού με ειδικές ανάγκες

Σάλμοντ Ελ., Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών

Η οικογένεια ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες έχει να αντιμετωπίσει συνθήκες άγνωστες. Πέρα από τα προβλήματα ενοχής, τα συναισθηματικά προβλήματα των γονιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμώνται ούτε σαν παράγοντας διαμόρφωσης των διαπροσωπικών σχέσεων των συζύγων και των σχέσεών τους με τις οικογένειές τους ούτε σαν παράγοντας προσδιορισμού της δυναμικής της οικογενειακής ομάδας γιατί η οικογένεια αντιμετωπίζει ένα πλήθος προβλημάτων καθοριστικών για την λειτουργία της.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (364Kb)]

Η ανάγνωση με το σύστημα Braille

Ράνια Χιουρέα, Δρ. Παν/μίου Γενεύης στην Εκπαίδευση των Τυφλών, Σχολική Σύμβουλος
Π.Ε.
(Από την εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με θέμα: «Σχολείο Ίσο για παιδιά Άνισα», Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2007).

Το braille είναι ένα απτικό σύστημα ανάγνωσης και γραφής. Αποτελείται από ανάγλυφες κουκκίδες που αντικαθιστούν τα γράμματα του αλφαβήτου και φέρει το όνομα ενός τυφλού Γάλλου, του Louis Braille, που το επινόησε. Η βάση του είναι το «εξάστιγμο».

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ. [doc (112Kb)]

Το «χτίσιμο» Αναλυτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη επικοινωνίας τυφλοκωφών μαθητών

Ορφανός Π., Δρ Ειδικής Αγωγής-Ειδικός Παιδαγωγός

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να είναι ικανό να συναντήσει τις ανάγκες όλων των τυφλοκωφών παιδιών, θα πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα που να απευθύνονται εξατομικευμένα σε κάθε παιδί και στις ανάγκες της οικογένειάς του. Κάθε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επικοινωνίας, πρέπει να εμπεριέχει τρία βασικά στοιχεία: το χτίσιμο των κοινωνικών σχέσεων, τις επικοινωνιακές ικανότητες με νόημα και την κατανόηση του κόσμου.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.