6/11/08

Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις Ν 3194/2003

Άρθρο 2 Θέματα ειδικής αγωγής.
Άρθρο 3 Ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α. στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.

N3194-2003

Δεν υπάρχουν σχόλια: