3/11/08

Η συμβολή του αυτοπροσδιορισμού στην εκπαίδευση και συνεκπαίδευση ΑμΕΑ

Καρτασίδου Λευκοθέα., Λέκτορας Ειδ. Αγωγής

Ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη δυνατότητα που δίνεται στα άτομα αυτά να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους αλλά και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική ένταξη. Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι μια προβληματική που απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολλούς ερευνητές τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο συνεκπαίδευσης. Σ’ αυτή την εργασία γίνεται παρουσίαση της έννοιας και της συμβολής του αυτοπροσδιορισμού στην ειδική παιδαγωγική. Πρόκειται για μια θεματική που στη διεθνή βιβλιογραφία έχει μελετηθεί και διερευνηθεί τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης. Στον ελληνικό χώρο όμως δεν έχει γίνει ακόμα συστηματική μελέτη και έρευνα.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ. [pdf (375Kb)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: