6/11/08

Κωμικό:Θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνα σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες

Λιούλιος Θεόδωρος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, M.Ed., ψυχολόγος

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται συνοπτικά τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και τα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στην ανάπτυξη του κωμικού στο παιδί. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων και επιχειρείται η προσέγγιση του όρου. Κοινός τόπος όλων των προσεγγίσεων είναι ότι η ανάπτυξη του κωμικού, που ξεκινά κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας και συνεχίζεται μέσω εξελικτικών σταδίων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ευρήματα των μελετών στις οποίες αναζητείται η έναρξη της κωμικής συμπεριφοράς και η κατανόησή της σε όλο και μικρότερες ηλικίες ακόμα και στη βρεφική. Μέρος του άρθρου καλύπτουν επίσης τα αποτελέσματα ερευνών τα οποία δείχνουν ότι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ικανά να αντιληφθούν, να κατανοήσουν, να εκδηλώσουν και να παράγουν το κωμικό.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. [doc (190 kb)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: