6/11/08

Πρακτικά Συνεδρίου για τις μαθησιακές δυσκολίες : "Δικαίωμα στη ζωή - δικαίωμα στη γνώση"

Διοργάνωση: Σύλλογος γονέων παιδιών με δυσλεξία και μαθησιακά προβλήματα Θεσσαλονίκης - Βορείου Ελλάδας

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε: 11-12/11/2006
Περιεχόμενα πρακτικών Συνεδρίου. doc (381 kb)
Πρακτικά Συνεδρίου 11.11.2006. doc (1.2 Μb)
Πρακτικά Συνεδρίου 12.11.2006. doc (1.1 Μb)

Δεν υπάρχουν σχόλια: