6/11/08

Εισηγήσεις από το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας"

Ιωάννινα, 12-14 Μαΐου 2006. Περιφερειακής Διεύθυνση Α΄/βαθμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

1. Η ένταξη των παιδιών με κινητικές αναπηρίες στην σχολική διαδικασία. Βάσιος Σπυρίδων, Στεργιούλης Ιωάννης, Σαρρής Δημήτριος.
2. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) στην Ελλάδα.Καρούντζου Γεωργία, Τσίμπος Χρήστος, Παγούνη Βασιλική.
3. Οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κουσουρέτα Νίκη, Καπέτης Δημήτριος, Μπαζούκης Αθανάσιος.
4. Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες: προς μια νέα κατεύθυνση συνεργασίας και αμοιβαιότητας - Λαδοπούλου Ελένη.
5. Το σχολείο και τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες με φόντο την κοινωνική σύγχυση - Μερκούρης Αναστάσιος.
6. Νέες τάσεις πρόσβασης των μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην εκπαίδευση μέσα από ομάδα υποστήριξης - Μποβολή Άννα, Ζιούδρου Ευανθία.
7. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες - Παλαιοθόδωρου Αργυρώ.
8. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της ετερότητας και πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού στο σύγχρονο σχολείο - Παπαχρήστου Πολυξένη.
9. Διδακτική παρέμβαση στην παραγωγή γραπτού λόγου σε τμήμα ένταξης Β/θμιας Εκπ/σης - Σιομπότη Μαρία.
10. Ο ρόλος του ΚΔΑΥ στο σύγχρονο σχολείο - Στεργιούλης Ιωάννης, Βάσιος Σπυρίδων, Αγαπητού Ελένη, Σαρρής Δημήτριος.
11. Προβλήματα και ανησυχίες των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών και των γονέων τους - Στρατούλιας Ιωάννης.
12. Σχολική Αποτυχία: μαθησιακές δυσκολίες ή σχολικές δυσκολίες; ή αποτυχία του σχολείου -Τσιαντής Κωνσταντίνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: