7/3/16

Κατανόηση της αναπηρίας – Ένας πρακτικός οδηγός


Η αναπηρία δε θεωρείται πλέον ως μεμονωμένο πρόβλημα αλλά ως κοινωνικό ζήτημα που προκαλείται από τις πολιτικές, τις πρακτικές, ή/και το περιβάλλον. Ένα απρόσιτο περιβάλλον είναι ο παράγοντας της ανικανότητας.
Η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες θεωρεί ότι η «αντιμετώπιση» στο πρόβλημα της αναπηρίας βρίσκεται στην αναδιάρθρωση της κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση προτείνει ότι το μεμονωμένο μειονέκτημα των ατόμων με αναπηρίες οφείλεται σε μια σύνθετη μορφή θεσμικής διάκρισης τόσο σε θεμελιώδεις δομές στην κοινωνία μας όσο σε ρατσισμό ή και σε «φόβο προς το διαφορετικό».
Ο οδηγός δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ETTAD (Enabling Teachers and Trainers to improve Accessibility of Adult Education) και είναι διαθέσιμος, εδώ

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: