20/3/16

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο


Ανδρονίκη Παπαδημητρίου, Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α.

Η "inclusive εκπαίδευση", έρχεται ν΄ αντικαταστήσει τους προηγούμενους όρους ενσωμάτωση και ένταξη και να τους συμπληρώσει. Το επίθετο inclusive, προέρχεται από το λατινικό ρήμα includere, που σημαίνει "συμπεριλαμβάνω". Ο όρος λοιπόν αυτός θα μπορούσε ν΄ αποδοθεί συνοπτικά κι ως "συμπεριληπτική εκπαίδευση" ή "εκπαίδευση του μη αποκλεισμού"(Ζώνιου- Σιδέρη, 2000:39).
Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο επιχειρεί ν΄ ανταποκριθεί σε όλους τους μαθητές ξεχωριστά με το ν΄ αναθεωρεί την δομή κι εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, με το να επιμορφώνει συνεχώς τους εκπαιδευτικούς και να τους ενισχύει σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, με το ν΄ αλλάζει εργονομικά τη μορφή του. Ο όρος δηλαδή αυτής της μορφής ένταξης ουσιαστικά ξεφεύγει από τα όρια της εκπαιδευτικής ορολογίας και αποκτά νόημα και ουσία κοινωνική και πολιτιστική, αφού εμπεριέχει αλλά και αντικατοπτρίζει την ιδεολογία και τη φιλοσοφία μιας "κοινωνίας για όλους".

Το πόνημα είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: