13/3/09

Συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικόγένειας παιδιών με διαταραχές όρασης: Προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισης τους

Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πηγή: Περιοδικό Εκπαίδευση και Επιστήμη

Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει την αναγκαιότητα ανάπτυξης, αλλά και διατήρησης μιας δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας παιδιών με διαταραχές όρασης. Με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης εντοπίζονται τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την εν λόγω συνεργασία, όπως αυτά εκτιμώνται από σαράντα γονείς τυφλών εφήβων που φοίτησαν σε γενικά γυμνάσια και λύκεια της χώρας μας τα τελευταία έξι χρόνια. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνονται αποτελεσματικοί τρόποι συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τυφλότητας, ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σε ότι αφορά στην ψυχολογία και στις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων που έχουν παιδί με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Η ερευνητική εργασία είναι διαθέσιμη σε μορφή doc (170kb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: