13/3/09

Οι σκέψεις, η συμπεριφορά και τα επιτεύγματα των μαθητών στη συνδιασμένη χρήση των στρατηγικών διδασκαλίας, της αμοιβαιότητας και της ένταξης

Γιάννης Κ. Σαλβαράς, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πηγή: Περιοδικό Εκπαίδευση και Επιστήμη

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να περιγράψει τη λήψη αποφάσεων από τους μαθητές από τη συνδυασμένη χρήση των στρατηγικών της διδασκαλίας της αμοιβαιότητας και της ένταξης. Τέσσερα ερωτήματα κατηύθυναν την έρευνα: (i) Αν έχει καλή δόμηση και λειτουργικότητα η συνδυασμένη χρήση των στρατηγικών διδασκαλίας της αμοιβαιότητας και της ένταξης, (ii) Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές την παροχή και λήψη ανατρο­φοδότησης, (iii) Αν επιλέγουν οι μαθητές από εναλλακτικά επίπεδα δυσκολίας και πού στηρίζουν την απόφασή τους και (iv) Ποιες είναι οι επιδράσεις στην εκμάθηση της διαίρεσης, με υπολογισμό νοερό και αλγοριθμικό.

Η ερευνητική εργασία είναι διαθέσιμη σε μορφή doc (440kb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: