25/3/09

Ρεύμα υψηλής τάσης και Alzheimer

Πηγή: Reuters Health, American Journal of Epidemiology

Οι άνθρωποι που ζουν σε απόσταση 50 μέτρων από ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν στο μέλλον από Alzheimer ή γεροντική άνοια, όπως φαίνεται σε έρευνα που έγινε στην Ελβετία.
Ο κίνδυνος αυξήθηκε αναλογικά με το χρονικό διάστημα που ένα άτομο ζούσε κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια τάσης 220-380 kV, όπως ανακάλυψε η Δρ Anke Huss του πανεπιστημίου της Βέρνης και οι συνάδελφοί της. Αυτές είναι γραμμές υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε μακρινές αποστάσεις.
Η Huss και οι συνάδελφοί της ήταν σε θέση να εξετάσουν τα στοιχεία απογραφής και θνησιμότητας για πάνω από το 95% του ελβετικού πληθυσμού, γεγονός που κάνει πιο αξιόπιστα τα συμπεράσματα. Εντούτοις, η ερευνήτρια ανέφερε ότι τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν με σύνεση επειδή αυτή είναι η πρώτη μελέτη για τη σχέση μεταξύ των μαγνητικών πεδίων και τη θνησιμότητα από τη νόσο του Alzheimer. Η Huss είπε ότι θα επιθυμούσε να δει και άλλες ερευνητικές ομάδες, κατά προτίμηση σε άλλες χώρες, που θα εξετάζουν το ίδιο ζήτημα.
Εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας μαγνητικά πεδία παράγονται και από τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και την καλωδίωσή τους όπως αντίστοιχα και από τα ηλεκτροφόρα καλώδια που βρίσκονται έξω από τα περισσότερα σπίτια. Ο Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει δηλώσει ότι τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις οικιακές συσκευές είναι πιθανό να προκαλούν καρκινογένεση στους ανθρώπους. Το 2007, ο Π.Ο.Υ. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να συνδεθούν τα χαμηλά μαγνητικά πεδία με την ασθένεια του Alzheimer, αλλά απαίτησε να υπάρχει συνεχής έρευνα για το θέμα αυτό.
Συνολικά, η Huss και οι συνάδελφοί της βρήκαν, ότι οι άνθρωποι που ζουν σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από ηλεκτροφόρα καλώδια τάσης 220-380 kV είναι κατά 1.24 φορές πιθανότερο να πεθάνουν από την ασθένεια του Alzheimer από εκείνους που ζουν σε απόσταση τουλάχιστον 600 μέτρων από αυτά τα καλώδια.
Οι άνθρωποι που έζησαν για τουλάχιστον 5 έτη κοντά σε καλώδια τάσης 220-380 kV διέτρεξαν κατά 1.51 μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν, ο κίνδυνος για αυτούς που κατοικούσαν κοντά σε υψηλής τάσης ρεύμα για τουλάχιστον μια δεκαετία αυξήθηκε κατά 1.78 ενώ διπλασιάστηκε για εκείνους που ζούσαν κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια για τουλάχιστον 15 έτη. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια όταν οι ερευνητές εξέτασαν και τους θανάτους που οφείλονταν σε γεροντική άνοια.
Ενώ το 9.2% του ελβετικού πληθυσμού ζει σε απόσταση μικρότερη των 600 μέτρων από καλώδια υψηλής τάσης, μόνο το 0.3% ζουν εντός των 50 μέτρων, σημειώνει η Huss και συμπεραίνει ότι «Δεν είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό των ανθρώπων.».
Οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να εκτεθούν σε μαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας μέσα στο σπίτι, αλλά τέτοιου είδους έκθεση μπορεί εύκολα να ελεγχθεί, σύμφωνα με την Huss. Ενώ οι οικιακές συσκευές όπως τα ράδιο- ξυπνητήρια μπορούν να παράγουν μαγνητικά πεδία παρόμοια με εκείνα που εκπέμπονται από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, η ερευνήτρια επισημαίνει ότι μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εάν αποφύγουμε τη χρήση τέτοιων συσκευών για μεγάλες περιόδους, όπως για παράδειγμα να μην κοιμόμαστε με το κεφάλι κοντά σε ράδιο- ξυπνητήρι ή να μην κάνουμε χρήση ηλεκτρικής κουβέρτας όλη τη νύχτα.
Αυτή τη στιγμή, προσθέτει η ερευνήτρια, δεν υπάρχει κανένας αποδεκτός βιολογικός μηχανισμός που να εξηγεί γιατί τα μαγνητικά πεδία αυξήσουν τον κίνδυνο να νοσούν οι άνθρωποι από Alzheimer. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας, πρόσθεσε, «Αν και δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο παράγοντας που συνδέει τη νόσο του Alzheimer με το ρεύμα, είναι σίγουρο ότι κάτι υπάρχει.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: