15/2/09

Παιδί με Σύνδρομο Down (αξιολόγηση, προτεραιότητες παρέμβασης, στρατηγικές μάθησης, εφαρμογή παρέμβασης, αξιολόγηση του προγράμματος)

Διπλωματική εργασία, Ιούνιος 2008

Αθανασία Εμμανουηλίδου, Ειδική Νηπιαγωγός

Α.Π.Θ, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Η εργασία είναι διαθέσιμη σε μορφή doc (940kb) εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: