18/4/13

Υπερ-δομή:δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό


Το έργο Υπέρ-δομή είναι ένα εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκαν πρότυπες υπερμεσικές εφαρμογές που ενσωματώνονται στο περιβάλλον του λογισμικού «LT125DigitPecs» και θα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, με στόχο τη βελτίωση των διαφόρων ικανοτήτων και την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ (παιδιών και εφήβων) στο φάσμα του αυτισμού». Χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών είναι ο υψηλός βαθμός διαδραστικότητας, η παραμετροποίησή τους, η διαβάθμισή τους όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας και η δυνατότητα εμπλουτισμού τους από τους χρήστες εκπαιδευτικούς.

Τα LT125ThinkingMind και LT125DigitPecs μαζί με τους Οδηγούς χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: