3/8/11

Εκπαιδευτικά Πακέτα Επιμόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών ν Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

1ο Πακέτο - Η Κοινωνία και οι Κωφοί. Κοινότητα και κουλτούρα Κωφών.
2ο Πακέτο - Διάγνωση Αποκατάσταση Βαρηκοΐας. Συμβουλευτική Γονέων και Έγκαιρη Παρέμβαση.
3ο Πακέτο - Εκπαίδευση και κωφό παιδί.
4ο Πακέτο - Γλωσσική Ανάπτυξη και κωφό παιδί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: